กิจวัตรข้อที่ 2 สวดมนต์ นั่งสมาธิ

ใจ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของความคิด คำพูด และการกระทำทั้งหมด ใครที่จิตใจผ่องใส จะคิดก็คิดดี จะพูดก็พูดดี จะทำก็ทำดี ชีวิตก็จะดีตามไปด้วย ในทางกลับกัน ใครที่จิตใจขุ่นมัว ก็จะทำให้ชีวิตพลอยแย่ลงตามไปด้วย ฉะนั้นการดูแลรักษาใจให้ผ่องใส และพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิตั้งมั่น จึงเป็นรากฐานของการสร้างนิสัยดีทั้งมวล


การสวดมนต์ คือ การระลึกถึงธรรมะ คุณงามความดีตามบทที่เราสวด ทำให้ใจสบาย ใจสงบ ผ่อนคลายจากความเครียดในแต่ละวันที่พบเจอ ทำให้นอนหลับเป็นสุข ไม่ฝันร้าย ตื่นมาก็สดชื่น


การนั่งสมาธิ คือ การนำใจที่ซัดส่าย ฟุ้งไปมา นำกลับมาหยุดนิ่งอยู่ภายในกลางตัว ให้ใจรู้จักปล่อยวาง มีสมาธิ และเป็นช่วงเวลาได้ทบทวนเรื่องราวระหว่างวัน ว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปบ้าง มีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงแก้ไข ด้วยใจที่นิ่ง เป็นกลาง ไม่มีอคติ จะทำให้เราหาทางออก แก้ไขปัญหาได้ดีอีกด้วย


โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่โลกมีเรื่องวุ่นวายมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ยิ่งมีความจำเป็นอย่างมาก ที่เราต้องฝึกนิสัยรักษาใจของเราให้สงบ เป็นสมาธิ หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลา แต่ความจริงแล้ว การสละเวลาเพียงวันละ 10 นาที เพื่อสวดมนต์ นั่งสมาธิก่อนนอนทุกวัน ช่วยให้เรามีประสิทธิผลในการทำงานเพิ่มมากขึ้น เหมือนช่างไม้ ที่รู้จักลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ

บทสวดมนต์ก่อนนอน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)


วิธีการนั่งสมาธิ เริ่มด้วย..นั่งขัดสมาธิ เอาขาขวาทับขาซ้าย ถ้าไม่ถนัดจะนั่งเก้าอี้ก็ได้ จากนั้น เอานิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย หลับตาเบาๆ พอสบายๆแค่ขนตาชนกัน อย่าบีบเปลือกตา อย่ากดลูกในตา ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย ตั้งแต่ศีรษะค่อยๆลงไปถึงนิ้วเท้า ผ่อนคลายให้หมดนั่งหน้ายิ้มๆ ทำใจให้เบิกบาน แช่มชื่น สะอาดบริสุทธิ์ ไร้กังวลในทุกสิ่ง แล้วทำความรู้สึกไว้ที่กลางท้อง อย่างสบายๆ นิ่งๆ ให้ได้นานๆ ถ้าเผลอฟุ้ง พอรู้สึกตัว ก็นำใจกลับมาไว้ที่กลางท้องใหม่ อย่างสบายๆ ถ้าใจยังฟุ้งมาก ก็ให้นึกถึงพระอาทิตย์ไว้ที่กลางท้อง หรือจะภาวนาในใจควบคู่ไปด้วยว่า

“สัมมาอะระหังๆๆ”

ให้ดังออกมาจากกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งไม่อยากภาวนา ก็ไม่ต้องภาวนาอีก แม้ขณะเลิกนั่งแล้ว ก็ยังสามารถทำต่อได้ในทุกอิริยาบท