Case study

เรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิต - โรงเรียน


ไม่มีวันไหน ที่ครูตื่นมาแล้ว
ไม่อยากไปทำงาน ไม่อยากไปโรงเรียน

จากโรงเรียนที่กำลังจะถูกยุบ ขาดทุกตำแหน่ง มีครูคนเดียว เวลาเรียนเด็กๆจะมานั่งรวมกันที่ใต้ต้นหูกวาง ในตอนนั้นเกิดคำถามขึ้นมาว่า “ถ้าเราไปแล้วเด็กจะอยู่ยังไง” แต่ใจที่ไม่ยอมแพ้ และพอมีโครงการโรงเรียนรักษาศีลห้าเข้ามา ผลอย่างแรกที่ได้เลยคือ เด็กมีความเป็นระเบียบ พอเด็กมีระเบียบวินัยในตนเองอย่างอื่นก็สอนได้หมด อีกทั้งครูโอ๋ยังใช้ 7 กิตวัตรอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งประเมิน ติดตาม บูรณาการ ทำอย่างจริงจัง เจาะลึก


"ที่เห็นแล้วชื่นใจคือ เด็กขยัน รับผิดชอบตนเองได้มากขึ้น ครูก็เหนื่อยน้อยลง เด็กมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น"


feedback ดีคือเครื่องการันตีว่ามาถูกทางแล้ว

เด็กทำทุกวัน เพียงคนชมว่าห้องน้ำสะอาดก็ชื่นใจมากแล้ว แสดงว่ามันฝังลึกที่เขาแล้ว ทำให้เขามีทักษะดำรงชีวิตได้ด้วยตัวเอง ไม่ได้เป็นความภูมิใจเพียงอย่างเดียว แต่อิ่มใจและนี่จะเป็นแรงผลักดัน ที่อยากจะทำ สร้างสรรค์ หรืออยากใช้ 7 กิจวัตรความดีต่อไป

การเชื่อมต่อเข้ากับผู้ปกครอง การคุยกับผู้ปกครอง ก็มีความสำคัญ เพราะทุกอย่างถ้าเปิดเผยมันจะไม่โกง พอไม่โกงก็ไม่ผิดศีล กลุ่มผู้ปกครองก็จะช่วยดูแลกันและกัน สามัคคีกัน สังคมก็กว้างขึ้น สังคมเล็กๆในบ้านมีความสุข มาอยู่รร.มีความสุข ความสุขมันยิ่งแผ่ขยายออกไปได้ ผู้ปกครองเห็นลูกเขาดี เห็นเราทำงาน ก็สนับสนุนทุกอย่าง เป็นความภาคภูมิใจของเขา ในสิ่งที่เขาจะทำดีเรื่อยไป