โดยทั่วไปเราสามารถหาทฤษฎีการพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างไม่ยากนัก แต่หากเราเคยทำตามด้วยตัวเองหรือปรับใช้กับองค์กร จะพบว่า ในชีวิตจริงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่จะทำตามได้ หรือถ้าทำได้ก็เพียงชั่วคราวเท่านั้น